Óvodatörténet

Előszó az Óvodatörténethez

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy óvodapedagógus hallgató, nagyon lelkes fiatal tagja az akkori Táborfalvai Napköziotthonos óvodának, aki főiskolai feladatként kapta, hogy felkutassa az óvoda kialakulásának történetét. Volt néhány nagyon hideg, borús novemberi nap, amikor  az óvodavezető, Hmíró Ferencné Ágika segítségével felkerestük azokat az embereket, akik erről mesélni tudtak számunkra. Volt egy régi mechanikus írógépem, melyen a hallottakat lepötyögtetve megszületett 1995 novemberében Óvodánk története. Hidas Jenőné egykori óvodavezető, Kovács Józsefné egykori dadus és Kiss Károlyné Piroska néni, az első óvónő elmondása alapján idéztük fel a régmúltat. A 2000-es években történt feljegyzéseket Hmíró Ferencné Ágika, óvodavezető (1974-2022-ig) készítette óvodánkról.

„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a földünkön osztályrészünkről jutott, de saját tökéletességünket is ez mozdítja előre.”

-Brunszvik Teréz-

 

A Táborfalvai Napraforgó Óvoda története alapításól napjainkig

1949-ben nyitotta meg kapuit az első óvoda Táborfalván. A Kossuth Lajos utcában, Nagy Bertalanék házában működött és harminc gyermek befogadására volt alkalmas. Szorgalmi időben 13 óráig fogadták a gyerekeket, mivel ebédet nem tudtak biztosítani. Tízórait otthonról hoztak magukkal az óvodások. Ekkor még egy csoporttal, egy óvónő, Kiss Károlyné Piroska néni vezetésével, és egy dajka segítségével indult meg a munka.

A nyári időszakban amikor megkezdődtek  a mezőgazdasági munkák, egész nap nyitva volt az óvoda és ekkor az étkezést is megoldották a gyermekek számára.

1949 augusztusában Táborfalva önálló község lett, s ennek örömére hatalmas ünnepséget rendeztek, melyen az óvodások is felléptek. Piroska néni elmondása szerint nagy sikerük volt és a gyermekek egy gombóc fagylaltot kaptak az elöljáróságtól erre az alkalomra. Abban az időben ez óriási dolognak számított.

1953-ban új épületet kapott az óvoda, egy másfél szobás tanácsi szolgálati lakásban működött tovább a Petőfi S. utcában, ott ahol valamikor Ale Laci bácsiék laktak. Ez az épület is 20-30 gyermek befogadására volt alkalmas, de ebédet még mindig, csak a nyári időszakban tudtak biztosítani.

Az óvoda gazdaságilag a helyi Tanácshoz tartozott, szakmai felügyeletét Dabas járás látta el.

Régen az emberek három részre osztották fel a falut, mivel elég nagy területen feküdt: a Tábor, a Központ és a Telep. A Táborban három laktanya működött, köztük egy szovjet alakulat is. Mivel a tábori rész elég messze, kb. 1.5 km-re van a faluközponttól, a tábori gyermekek részére ott szerveztek egy óvodai csoportot, mely csak nagyon rövid ideig működött.

Hosszú ideig folytak az előkészületek egy  új óvodaépület létrehozására, mivel a másfél szoba kevésnek bizonyult.

1964-ben készült el a tényleges épület, ez a jelenlegi óvoda I. szárnya. Két csoportszobából, egy gyermeköltözőből, mosdóból, iroda, és konyhai helyiségből állt. Hatvan gyermek befogadására volt alkalmas. A két csoportszobában cserépkályhával fűtöttek, a víz csak a nyár folyamán lett bevezetve.

Az óvoda ekkor három óvó nőből, és két dajkából állt.

Az óvodás, és iskolás gyermekek étkeztetését most már egész évben biztosítani tudták, mivel a konyha az óvodaépületben működött. Élelmezésvezetője ekkor még nem volt a konyhának, ez a feladatot is az óvodavezető látta el.

A két csoportszobát cserépkályhával fűtötték, de víz még nem volt az épületben, ennek bevezetésére csak a nyár folyamán került sor. Ebben az időszakban már a Táborból is ide hozták a gyermekeket.

Az építkezések során, a szülők odaadó társadalmi munkát végeztek a gyermekek érdekében és később az óvoda szépítésében, parkosításában is aktívan részt vettek.

Ebben az időszakban az óvoda berendezése igen szerény, szegényes volt. A bútorok kopottak, régiek voltak, az udvaron alig látható játék. Az óvónőkre nagyon nagy feladat hárult, mivel a magas gyermeklétszám (34-36 gyermek), mellett rengeteg energiával, munkával próbáltak meg esztétikusabb környezetet kialakítani az óvodában.

Egy évtized elteltével a két csoport is kevésnek bizonyult.

 1975-ben élelmezésvezetőt kapott a konyha.

1975- ben megkezdődött az új szárny építése, melyet 1977-ben adtak át.  Most már négy csoporttal, és száz férőhellyel működött tovább az óvoda.  A két új csoportot olajkályhával fűtötték.

Az óvoda berendezése még mindig nagyon szegényes volt, az udvaron alig volt játék. Ezeket társadalmi munkában a helyi magyar, és szovjet katonai alakulatok, és szülők segítségével pótoltuk. A játékok nagy részét padokat, kis házat, kerti zuhanyzót, sportszereket is az ő segítségükkel készültek el.

Kezdetben nem állt rendelkezésre megfelelő számú tanerő, 7 óvónő, 4 dajka végezte a munkát.

1976-tól az udvar mellett már a szomszédos Kiserdőt is használták játszóparkként. A gyermekek kedvenc játékszere a repülőgép volt, melyet Kecskemétről a Repülőtérről kaptak ajándékba. Az új szárny építés alatt különösen sok időt töltöttek itt a gyermekek.

1978 augusztusáig tanügyileg nem volt önálló az óvoda, az Általános Iskolához tartozott.

1978 szeptemberében lett önálló intézmény, ezután az óvodavezető rendelkezett a munkáltatói jogkörrel.

1989-ig Örkény Nagyközség Közös Tanácsához tartozott közigazgatásilag községünk, az óvoda gazdasági ügyeit az Örkényben működő GAMESZ (Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet) intézte.

1990 január 1-én Táborfalva ismét önálló lett közigazgatásilag, és azóta a község is intenzívebben fejlődik.

1991 nyarán bevezetésre került a gázfűtés. Ekkor folyt az épület nagy tatarozása, melyben átépítették a tetőszerkezetet, beszínezték az egész épületet, belülről is megszépítették a csoportszobákat.

1992-ben az udvar szépítésére is sor került. Felújításra kerültek az udvari játékok, illetve új játékeszközök készültek, befüvesítették, parkosították az udvart. A munkálatok alatt újra a Kiserdőben találtunk játszó helyet gyermekeink számára.

Időközben ismét kinőttük óvodánkat, hosszú évekig magas létszámú 36-37 gyermekcsoportokkal dolgoztunk, nem tudtuk kielégíteni a községben lévő igényeket.

2000 szeptemberében újabb csoporttal, gyermeköltözővel, mosdóval gyarapodtunk.

Szükségmegoldásként az óvoda épületében lévő szolgálati lakás lett átalakítva.

Az induláshoz szükséges eszközökre, bútorokra már nem maradt pénz, ezért gyűjtést indítottunk. Nagyon sokan segítettek, helybéli, környékbeli vállalkozók, magánemberek, így a kezdésre minden fontos eszközt, bútort meg tudtunk vásárolni. Szép, esztétikus környezet fogadta a gyermekeket.

2000 decemberében tartottuk első a Táborfalvi óvodás gyermekekért rendezett jótékonysági bálunkat.

2003-ban újabb felújításra került sor, több ütemben.

Az első ütemben tetőcsere, a második ütemben, a következő nyáron fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelő vakolás történt.

Ezután belső átalakítások, szépítések történtek.

2005 nyarán társadalmi munkával, szülői segítséggel megtörténtek a belső átalakítások is. Megnagyobbítottuk a gyermeköltözőket, új burkolatot kapott a folyosó, öltöző, kicseréltük a gyermekek öltöző szekrényeit is.

2007 nyarán befejeződött az óvoda belső átalakítása, mely szülői segítség nélkül nem valósulhatott volna meg.

2008-ban az udvar került teljes felújításra báli bevételünkből.

Még ebben az évben, pályázati pénzből kicseréltük az óvoda bútorzatát, korszerű eszközöket vásároltunk.

2012-ben a kerítés cseréje történt.

2013-ban alakítottunk ki egy só szobát az óvoda épületén belül, mely a gyermekek egészségének megőrzése, védelme szempontjából fontos szerepet tölt be a mindennapokban.

2015-ben pályázat által nyert Ovi foci pályát is birtokba vehettük, a gyermekek nagy örömére.

2016-ban megépült, az évek óta áhított, szép, tágas, jól felszerelt tornatermünk.

2018-ban Energetikai pályázat keretében megtörtént az óvoda hőszigetelése, ablakok cseréje, és napkollektor telepítése.

2020-ban udvarbővítés, új játékok teljes cseréje, és ütéscsillapító talaj telepítése történt.

Óvodánk dolgozói nagyon sokat tesznek azért, hogy az idejáró óvodás gyermekeket esztétikus, rendezett, családias környezet fogadja.

Az évek folyamán sokat szépült, korszerűsödött intézményünk, szeretnénk, ha ez a fejlődés az elkövetkezendő években is fenn maradna!

Bízunk benne, hogy intézményünk még nagyon sokáig megtartja funkcióját, és ezzel az 5 csoporttal szolgálja Táborfalva nagyközség közösségét, sok szép pillanatot okozva ezzel az idejáró gyermekeknek!

 

Omelkáné Csernai Andrea, intézményvezető