Bemutatkozó

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait, ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”
-Varga Domonkos-

Kedves látogató, szeretettel köszöntjük a Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde megújult honlapján. Ismerkedjen meg intézményünk sokszínűségével, pillantson be bölcsődéseink, óvodásaink napi programjaiba, szakmai tevékenységeinkbe!

Közel 60 éves intézményünk a település zöldövezeti központjában helyezkedik el. 5 csoportos óvodánk 120 gyermek befogadására alkalmas. Csoportszobáink tágasak, világosak, az óvodás gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő méretű bútorzattal vannak berendezve. Van tornatermünk, sószobánk, mely egyben a fejlesztő foglakozások színtere is, melyek a gyermekek kényelmét, fejlődését szolgálják.

Az évek folyamán sokat szépült, korszerűsödött óvodánk és szeretnénk ha ez a fejlődés töretlen maradna. Óvodánk dolgozói nagyon sokat tesznek azért, hogy az ide járó gyermekeket esztétikus, rendezett, családias környezet fogadja.

2021. augusztus 01-től többcélú köznevelési intézmény, melyhez 1 óvoda, és 1 bölcsőde tartozik. Székhelyintézménye Napraforgó Óvoda, telephelye Cseperedő Bölcsőde, mely a 21. század igényeit kielégítő korszerű, esztétikusan berendezett intézmény. Két csoportban 26 kisgyermek befogadására alkalmas.

Az Alapító Okiratban meghatározott feladatok, illetve a helyi nevelési programban megfogalmazott irányelvek szerint működik az intézmény.

Intézményünkben 1990-ben vezettük be az akkor életbe lépő Óvodai nevelés programját. Arra törekedtünk, hogy sajátos, egyéni arculata legyen óvodánknak. Ekkor döntöttünk a néphagyományőrzés, a helyi hagyományok ápolása mellett, kihasználva a bennük rejlő értékes nevelési lehetőségeket.

1998-ban dolgoztuk ki saját nevelési programunkat. Tanulmányoztuk az alternatív óvodai nevelési programokat, így fedeztük fel Nagy Jenőné: ”Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel „c. programját. Ez volt az a program, mely legközelebb állt nevelési elveinkhez,

céljainkhoz, elképzeléseinkhez. Ezért adaptáltuk, figyelembe véve a helyi sajátosságainkat, feltételrendszerünket. Programunkban nagy figyelmet fordítunk a helyi sajátosságokra, adottságokra, a szülői igények kielégítésére az együttnevelés érdekében.  A gyermekek mindennapjait, nevelését, fejlesztését, a hagyományápolásra, művészetekre, a környezettudatos nevelésre, és a tevékenységek közbeni tapasztalatszerzésre, és a játékra építjük. Emellett kiemelt szerepet kapott az egyéni differenciált fejlesztés, valamint a felzárkóztatás elősegítése. Törekszünk arra, hogy minden kisgyermeket önmagához képest fejlesszünk az óvodai nevelés során. Feladataink között kiemelkedő helyet foglal el a gyermekek szocializációjának, kontaktus teremtő képességének fejlesztése.

2013-ban elkészült a Só szobánk, mely betölti egészségmegőrző- és megelőző szerepét is intézményünkben.

2015-ben az OVI-FOCI pályázat keretében elkészült a 6×12 m-es műfüves foci pályánk, mely nemcsak a gyermekek mozgás igényét, mozgásfejlesztését szolgálja, hanem a sportolásnak, szabadidős tevékenységeknek is helyet ad.

2016-ban elkészült a várva várt Tornatermünk az OVI-FOCI pálya szomszédságában, melyet a fenntartó saját erőből épített. Ez az új helyiség nemcsak a foglalkozások, hanem az egyéb rendezvényeink színtere is lett. Koncertek, bábelőadás, különböző fejlesztő tevékenységek, táncház stb.

Így a gyermekek és felnőttek nagy örömére egy kis sport centrum alakult ki az udvaron, egymás szomszédságában. Igyekszünk ezeket a különleges adottságainkat maximálisan kihasználni.

Célunk: a tanulási képességek elsajátítása, az alapkészségek, kulcskompetenciák megfelelő birtoklása révén gyermekeink nyitottabb, alkalmazkodóbb, kreatívabb fiatalokká váljanak.

Az intézményünk helyzetéből adódóan célunk a szegregáció mentes, együtt nevelési környezet kialakítása. Nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre, azok szakszerű fejlesztésére, felzárkóztatására.

Fontos számunkra, hogy a szülőkkel, közvetlen, jó kapcsolatot ápoljunk, szeretnénk Őket minél jobban bevonni nevelőmunkánkba, amit óvodánk nyitottsága lehetővé is tesz számunkra. A családdal való együttműködésben vállalnunk kell a megértő, tapintatos, nyílt, őszinte kommunikációt. Minden család, minden szülő más, tehát az egyéni, egyedi megközelítés éppen olyan fontos, mint a diszkréció.

„Továbbra is arra törekszünk, hogy a szivárvány sokszínűségével: a művészetek eszközeivel közvetítsük az esztétikai értéket, s gyermekeink humorral teli, vidám légkörben, változatos tevékenységekkel, játékosan töltsék el óvodás éveiket.”

Omelkáné Csernai Andrea
intézményvezető