Szüreti mulatság

Tájékoztató ingyenes óvodai és bölcsődei étkezésről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Gyermekvédelmi törvény 2015. szeptember 1- től hatályos rendelkezései kibővíti az ingyenesen vagy kedvezményesen étkezők körét.
Az óvodai, bölcsődei nevelésben részesülő gyermekek közül az alábbiak számára 2015. szeptember 1-jétől az étkezés ingyenesen kerül biztosításra:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
- gyermek olyan családban él, amelyben – függetlenül az életkorától - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- gyermek olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
- gyermek olyan családban él, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át (2015.évben 89.408,- Ft-ot).

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételéhez a NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni és az intézményvezetőnek benyújtani.


Nyilatkozat mellé az alábbi igazolások becsatolása szükséges:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról a határozat

Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek: magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, illetve tartós betegség esetén a szakorvosi igazolás, vagy fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

Nevelésbe vették: határozat a nevelésbe vételről


A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell benyújtania, amennyiben ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt.

Nyilatkozat átvehető a Napraforgó Óvodában (2381 Táborfalva, Petőfi u. 17.), valamint letölthető a www.taborfalva.hu és a www.napraforgo-ovoda.hu honlapokról.

A Nyilatkozat 2015. augusztus 24-étől nyújtható be, a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye  legkorábban 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe. A kedvezményt a leadott nyilatkozat és valamennyi szükséges dokumentum hiánytalan benyújtásának napjától lehet biztosítani. (Kivétel: a gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozat érvényessége napjától kell biztosítani és visszamenőleg is érvényes).

Felhívom figyelmüket, hogy ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő, gondviselő köteles bejelenteni az intézményvezetőnél:
- a távolmaradást és annak várható időtartamát,
- a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

A bejelentést mindkét esetben előtte való napon 11.00 óráig tudjuk figyelembe venni az étkezés megrendelése miatt.

Letölthető anyagok:
- Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez és tájékoztató a
kitöltéséhez (pdf)
- Segédlet a jövedelem kiszámításához (pdf)

Kundra Erika

jegyző

Hasznos információk óvodás szülőknek

Nyári szünet

2015. augusztus 3 - 31-ig az óvoda nyári szünet miatt zár tart.

Azoknak a szülőknek a részére, akik nem tudták megoldani erre az időszakra gyermekük elhelyezését, ügyeletet tartunk:
augusztus 3 - augusztus19-ig, 6.45 –16.15. óráig.
Az ügyelet helye: Napraforgó Óvoda.
Nyitás: 2015. szeptember 1.

 


 

Nagycsoportosok az iskolai évnyitón

Hagyományunkhoz híven, az iskolai évnyitóra átkisérjük a nagycsoportos gyermekeket. Gyülekező 7.15-kor.

 


 

Óvodai ügyelet

 Értesítem a szülőket, hogy az óvoda zárva tartása alatt szerdai napokon ügyintézés miatt ügyeletet tartunk.
Ideje: 9-12 óráig.

óvodavezető

Nagy lépés kis cipőkben

Intézményünk egy újabb gyöngyszemmel gyarapodott. Végre elkészült (hisz izgatottan kísértük figyelemmel a pálya megépítését), és 2015. július 10-én hivatalosan is birtokunkba vehettük az OVI FOCI pályázat keretében elkészült, 6 x 12 m-es, svájci műfüves, multifunkcionális foci pályánkat.

Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet tölt be a mozgásfejlesztés, egészséges életmódra nevelés.
Véleményünk szerint a mozgás a tudás alapja. Hisszük, hogy a mozgásban szerzett tapasztalatok a gyermekek érzékelő apparátusára hatnak, értelmi képességüket szolgálja.


 A mozgás sokoldalú tevékenység, mely a gyermekek számára életszükséglet. Egyéni fejlődésükben nagy jelentőséggel bír, mert az általános testi fejlődés mellet értelmi és a szociális képességekre is hatással van.
Óvodáskorban rendkívül fontos, a rendszeres mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése, a helyes testtartás, a harmonikus, összerendezett mozgás kialakítása. Mindez játékos formában történik, hisz a mozgáson kívül a gyermekek másik lételeme a játék. Ennek érdekében az óvodában mindent megteszünk. Erre kiváló lehetőséget nyújt az OVI FOCI.
 

Ez a komplex program segíti:

  • a gyermekek mozgásbeli hiányosságainak általános, majd később specifikus pótlását, a motorikus képességek fejlesztését;
  • a mozgás, a sport megszerettetését nemtől függetlenül ( lányok számára is);
  • a különböző sportoláshoz szükséges eszközök, pályák, labdakezelési technikák megismerését;
  • a helyes szabadidős szokások kialakítását,
  • a tehetséges gyermekek felkutatását, tehetséggondozást;
  • esélyt teremt minden gyermek számára, hogy sportolhasson.

 

Maga a pálya, és az eszközök a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve készültek. Esztétikusak, harmonikus színvilágúak. A gyermekek érdeklődését felkeltik.
Ez a megépült pálya, ahogy polgármester úr is említette beszédében, a mi kis sportlétesítményünk első lépcsőfoka. Azért is került a szomszédságunkban lévő területre, mert a pálya mellett lévő szolgálati lakásból tornaszobát szeretnénk kialakítani. Ennek elkészültével, minden tárgyi feltételünk adott lesz a gyermekek mozgásfejlesztéséhez.

Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki létrehozta, és valamilyen formában támogatta ezt a projektet. A néhai Buzánszki Jenőnek, az aranycsapat tagjának, a nemzet sportolójának, az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány alapítójának. Az Alapítvány elnökének Dr. Malek Andreának, és munkatársainak. A Labdarúgó Szövetségnek, a Kézilabda Szövetségnek, a Kosárlabda Szövetségnek, a Nemzetközi Teniszszövetségnek, a szponzoroknak, akik támogatták ezt a pályázatot és részt vettek az OVI FOCI program kidolgozásában. Hisz nemcsak a pályát, hanem a különböző sportágakhoz szükséges komplex eszközcsomagot is ajándékba kaptuk.

Természetesen ez a csodás létesítmény nem jött volna létre fenntartónk nélkül. Köszönjük Tóth Bertalan polgármester úrnak, aki lelkes képviselője volt a foci pálya megépítésének és a képviselő - testületnek, akik ezt egyöntetüleg támogatták.

Az átadó ünnepélyen részt vett, Kolozsi Orsolya, az Alapítvány munkatársa, Tóth Bertalan polgármester úr, Birinyi András alpolgármester úr, a képviselő-testület tagjai, a helyi intézmények, helyőrség, vezetői, civil szervezetek képviselői. Köszönöm szépen mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelt minket ezen a számunkra nagyon fontos eseményen!

Azt kívánjuk, hogy ebben a csodás létesítményben, minél több kisgyermek élje át a játék, a mozgás örömét!


Hmiró Ferencné
óvodavezető

Ovi-foci pálya átadó

Első szülői értekezlet

Pillanatképek a ballagásról

Ballagás 2015.

Egészség témahét

Hétfő

Az Örkényi Mentőállomás szakemberei megismertették velünk munkájukat,
megnéztük a mentőautót és bemutatták az elsősegélynyújtást

 

Kedd

Dr. Bölöni István fogorvos a fogápolásról mesélt nekünk

 

Szerda

Ki sütötte a legfinomabbat?

 

Csütörtök

Érdekességek az öko-buszban

 

Péntek

Játékos vetélkedők, torna, fut az óvoda, egészséges falatkák

Nyílt nap a Ficánka csoportban

Egészség témahét

Navigáció
Dokumentumok
- A mi óvodánk
- Házirend
- SzMSz
- Pedagógiai program
- Különös közzétételi lista
- Hasznos információk
Felhasználók
· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 3
· Legújabb tag: csaba