Nyári szünet

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83.§ (2) bekezdése b.) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitva tartásáról, idejének meghatározásáról.

 A fenti törvényi előírásoknak megfelelően tájékoztatom Önöket, hogy intézményünk nyári nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

2016. augusztus 01.- 2016. augusztus 19. óvodai nyári szünet miatt zárva tart.

Erre az időszakra ügyeletet tartunk azoknak a gyermekeknek a részére, akiknek elhelyezését a szülők nem tudták megoldani.

Óvodánk 2016. augusztus 22 - augusztus 31-e között zárva tart (ügyelet biztosítása nélkül).

Ez idő alatt azok a karbantartási munkák elvégzése, nagytakarítás folyik, melyet a gyermekek felügyelete mellett nem tudunk elvégezni.


óvodavezető

Farsangi felvonulás

Februári programjaink

Február 2: Egyéni fényképezés – szülői igény szerint, 8 órától

Február 1: Szülői értekezlet a Méhecske csoportban 16.00 órai kezdettel

Február 2: Szülői értekezlet a Ficánka csoportban 16.00 órai kezdettel

Február 3: Szülői értekezlet a Méhecske csoportban 16 órai kezdettel

Február 9: Szülői értekezlet a Mókus csoportban 16.00 órai kezdettel

Február 10: Étkezési térítési díjak befizetése

Február 11: Szülői Munkaközösségi megbeszélés az aktualitásokról

Február 15-29: Farsang Téma hét

Február 19: Nyilvános Jelmezes Farsangi Bál a Jókai Mór Művelődési Házban 16.00 órai kezdettel

Február 22: Farsang záró koncert

Február 26: Bábszínház látogatás a Ciróka Bábszínházba Kecskemétre

Védőnői vizsgálatok, iskolaérettségi vizsgálatok a Szakszolgálatnál.

Minden csütörtökön vízhez szoktatás, úszás oktatás Dabason a Tanuszodában

2016. januári programjaink

Január 4: Nevelési év első napja

Január 6: Vízkereszt, karácsonyfák lebontása, a Farsang kezdete.

Január 10: Étkezési térítési díj befizetésének határideje.

Január 12: Kontroll vizsgálatos gyermekek beutalása, iskolaérettségi vizsgálatok megkezdése a Szakszolgálatnál.

Január 27: Csoport szülői értekezlet Méhecske csoport du. 16 órai kezdettel

Minden csütörtökön a Dabasi Tanuszodában úszás, vízhez szoktatás

Téli örömök, téli madárvédelem

Nevelési értekezlet

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánk

2015. december 17-én (csütörtök)

nevelési értekezlet miatt, csak

13.00-ig lesz nyitva. 

 

Megkérünk mindenkit, hogy gyermekét ebéd után vigyék haza!

Megértésüket köszönjük.

Óvodavezető

Téli szünet

Az óvoda zárva

Báli pillanatképek

Jótékonysági bál

Szüreti mulatság

Tájékoztató ingyenes óvodai és bölcsődei étkezésről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Gyermekvédelmi törvény 2015. szeptember 1- től hatályos rendelkezései kibővíti az ingyenesen vagy kedvezményesen étkezők körét.
Az óvodai, bölcsődei nevelésben részesülő gyermekek közül az alábbiak számára 2015. szeptember 1-jétől az étkezés ingyenesen kerül biztosításra:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
- gyermek olyan családban él, amelyben – függetlenül az életkorától - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- gyermek olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
- gyermek olyan családban él, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át (2015.évben 89.408,- Ft-ot).

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételéhez a NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni és az intézményvezetőnek benyújtani.


Nyilatkozat mellé az alábbi igazolások becsatolása szükséges:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról a határozat

Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek: magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, illetve tartós betegség esetén a szakorvosi igazolás, vagy fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

Nevelésbe vették: határozat a nevelésbe vételről


A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell benyújtania, amennyiben ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt.

Nyilatkozat átvehető a Napraforgó Óvodában (2381 Táborfalva, Petőfi u. 17.), valamint letölthető a www.taborfalva.hu és a www.napraforgo-ovoda.hu honlapokról.

A Nyilatkozat 2015. augusztus 24-étől nyújtható be, a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye  legkorábban 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe. A kedvezményt a leadott nyilatkozat és valamennyi szükséges dokumentum hiánytalan benyújtásának napjától lehet biztosítani. (Kivétel: a gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozat érvényessége napjától kell biztosítani és visszamenőleg is érvényes).

Felhívom figyelmüket, hogy ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő, gondviselő köteles bejelenteni az intézményvezetőnél:
- a távolmaradást és annak várható időtartamát,
- a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

A bejelentést mindkét esetben előtte való napon 11.00 óráig tudjuk figyelembe venni az étkezés megrendelése miatt.

Letölthető anyagok:
- Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez és tájékoztató a
kitöltéséhez (pdf)
- Segédlet a jövedelem kiszámításához (pdf)

Kundra Erika

jegyző

Navigáció
Dokumentumok
- A mi óvodánk
- Házirend
- SzMSz
- Pedagógiai program
- Különös közzétételi lista
- Hasznos információk
Felhasználók
· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 3
· Legújabb tag: csaba