Egészség témahét

Elektronikai hulladékbegyűjtés

Egészség témahét

Áprilisi programok

 Április 1. - látogatás a Kecskemétre a Ciróka Bábszínházba, Égig érő mesefa c. előadás
Április 10. - étkezési térítési díj befizetési határideje

Április 11-15. - Egészség Témahét

Hétfő: környező világunk megismerése, vendégünk: Élő Mini-Világ Alapítvány - Öko Busz megtekintése
A „Környezettudatos projekt „  keretében elektronikai hulladék gyűjtése a SELECTOR Elektronikai termék Újrahasznosító Kft közreműködésével

Kedd: a mentősök munkájának megismerése
vendégünk:    Az Örkényi Mentőszolgálat
                        - mentőautó felszereltsége
                        - elsősegély nyújtás

Szerda: Fogápolás, fogászat, vendégünk: dr. Bölöni István fogorvos

Csütörtök: Ortopédiai szűrővizsgálat a Procurátor Alapítvány közreműködésével, a felnőttek részére szemvizsgálat

Péntek: játékos sportnap - a nap zenés tornával indul
                         -  játékos sport vetélkedő a szülők bevonásával
                         -  fut az óvoda
                         -  egészséges ételek kóstolása   

Április 20. - nyílt nap a Méhecske csoportban szülőknek, tanító néniknek

Április 22. - Mókus csoport: kirándulás: Lajosmizsei Állat és Szabadidő Park, Tanyacsárda

Óvodai beíratkozás a 2016/2017-es nevelési évre

 Táborfalva Nagyközség Önkormányzat részéről tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Táborfalva Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Napraforgó Óvodában a gyermekeket a 2016/2017-es nevelési évre 2016. május 2., 3. napján (hétfőtől - keddig) 08.00 - 17.00 óra között lehet beíratni. 

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 8. § (2) bekezdése szerint,
a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2016. szeptember 01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

A 2016/2017-os nevelési évben az óvodába felvehető az a gyermek, aki

  • a 3. életévét betöltötte
  • a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves, és annál idősebb korú gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2016. augusztus 31.-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai beiratkozásnál be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcím kártyáját),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát,
  • és kérjük, hozzák magukkal a beíratandó gyermeket is.

Elsősorban a gyermeket abba az óvodába kell beíratni, melynek a körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik, jelen esetben a mi óvodánk körzethatára Táborfalva Nagyközség területe. Amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszik, más körzetben élő gyermekeket is fogadunk.

Alapító okiratunk szerint óvodánk biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében, beiratkozáshoz, kérjük, hozza magával a szakértői véleményt is.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodavezető az óvoda felvétel tárgyában meghozott döntésről, a beiratkozás utolsó napjától számított 21. napon, legkésőbb 2016. május 24.-ig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.
Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése elleni kérelem tekintetében, a fenntartó nevében, a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárás pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjed.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!

 

Kundra Erika
jegyző

Húsvét témahét

Húsvét

Március 10.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk önöket, hogy óvodánk 2016. március 10-én (csütörtökön), Nőnapi ünnepség miatt csak 15:00-ig lesz nyitva. Kérjük gyermeküket, a fent jelzett időpontig vigyék haza! Megértésüket köszönjük!

Óvodavezető

Március 5.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk önöket, hogy óvodánk 2016. március 5-én (szombaton) zárva lesz, mivel a Napraforgó Óvoda Szervezeti és Működési szabályzatában meghatározott gyermek létszámot nem érte el az igénylők száma.

Óvodavezető

Farsang témahét

Pillanatképek a farsangi felvonulásról

Navigáció
Dokumentumok
- A mi óvodánk
- Házirend
- SzMSz
- Pedagógiai program
- Különös közzétételi lista
- Hasznos információk
Felhasználók
· Online vendégek: 2

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 3
· Legújabb tag: csaba