Köszöntő
Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves ismerős és ismeretlen látogatót, aki véletlenül vagy akarattal talált rá óvodánk honlapjára és érdeklődik intézményünk iránt.
A honlapunkon barangolva betekintést nyerhet óvodánk mindennapi életébe, megismerheti nevelőmunkánk értékeit, friss és fontos információkat kaphatnak működésünkkel kapcsolatban.

Bízom benne, hogy megnyerve tetszésüket, a későbbiekben vissza - vissza térnek hozzánk.

Jó böngészést kívánok!
Álláshirdetés - Helyettesítő óvodapedagógus

 

További információért kattintson a képre

Álláshirdetés - Óvodatitkár

 

További információért kattintson a képre

Álláshirdetés - Helyettesítő dajka

További információért kattintson a képre

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A Kormány 215/2020. (V.20.) Korm. rendelete az óvodák és bölcsődék újra nyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről - alapján, örömmel értesítek mindenkit, hogy a Táborfalvai Napraforgó Óvoda a vészhelyzet előtti szokásos rendben működik 2020. május 25-től (hétfőtől).

Kérek mindenkit, hogy a gyermekek egészsége érdekében az alábbiak szerint vegyék igénybe a gyermekek az óvodát:

A Házirend 11.) a pontja alapján:

„Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat.”

A gyermekeket érkezéskor átvesszük az ajtóban a szülőktől, ugyan így járunk el távozáskor is.

Kérem a szülők a bejárati ajtó előtt várakozzanak, ne lépjenek be az óvoda épületébe.

Kérem, hogy játékot ne hozzanak magukkal továbbra sem a gyerekek.

Alvókát (kivételes esetben) a gyermek zsákjában helyezzük el.

Kérem a szervezés érdekében a következő heti igényüket a szokásos módon a Zárt csoport Facebook oldalán illetve telefonon jelezzék legkésőbb 05.22-ig (péntek) de. 10 óráig.

Természetesen az új körülményekre való tekintettel, az ebéd kiszállítás megszűnt, csak az óvodában van lehetőség a gyermekek étkezésére.

Tájékoztatom Önöket, hogy az óvoda a nyár folyamán folyamatosan működik.

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Szeretettel várunk mindenkit!

Hmiró Ferencné óvodavezető

Álláshirdetés

Napraforgó Óvoda - Táborfalva
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Napraforgó Óvoda - Táborfalva
helyettesítő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.05.22-2024.10.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2381 Táborfalva, Petőfi út 19.
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A 3-6-7 éves korú gyermekek nevelése, gondozása, az intézmény szabályzatai alapján.
 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek:

 •  Főiskola, óvodapedagógus,
 • Gyermeknevelésben való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, nem áll a közügyektől eltiltás alatt erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Fejlesztő pedagógusi végzettség

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kiváló szintű gyermek centrikusság, pedagógiai elhívatottság, igényes munkavégzés, csapatmunka,

 

 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolata, erkölcsi bizonyítvány, szakmai ajánlás

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. május 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hmiró Ferencné nyújt, a 06-70-501-0467, 06-29-382-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Óvoda - Táborfalva címére történő megküldésével (2381 Táborfalva, Petőfi út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-205/2020 , valamint a munkakör megnevezését: helyettesítő óvodapedagógus.
 • Elektronikus úton Hmiró Ferencné részére a ovoda@taborfalva.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Hmiró Ferencné, Pest megye, 2381 Táborfalva, Petőfi út 19. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az óvoda tanács véleményének figyelembevételével, az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Az óvoda honlapja - 2020. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az állás akár azonnal is betölthető

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 22.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Álláshirdetés

Napraforgó Óvoda - Táborfalva

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Napraforgó Óvoda - Táborfalva

helyettesítő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.05.22-2022.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2381 Táborfalva, Petőfi Sándor utca 19.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 3-6-7 éves korú gyermekek nevelése, gondozása az intézmény szabályzatai alapján.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •  Főiskola, óvodapedagógus,  
 • Gyermeknevelésben való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, nem áll a közügyektől eltiltás alatt erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • Főiskola, Fejlesztő pedagógusi végzettség,

 

Elvárt kompetenciák:
 

 • Kiváló szintű Kiváló szintű szakmai tudás, gyermekszeretet, pedagógiai elhivatottság, igényes munkavégzés, csapatmunka

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 

 • Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolata, erkölcsi bizonyítvány, szakmai ajánlás

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hmiró Ferencné nyújt, a 06-70-501-0467, 06-29-382-008 -os telefonszámokon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Óvoda - Táborfalva címére történő megküldésével (2381 Táborfalva, Petőfi út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-205/2020 , valamint a munkakör megnevezését: helyettesítő óvodapedagógus.
 • Elektronikus úton Hmiró Ferencné részére a ovoda@taborfalva.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Hmiró Ferencné, Pest megye, 2381 Táborfalva, Petőfi út 19. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az óvoda tanács véleményének figyelembe vételével az óvodavezető dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Óvoda honlapja - 2020. április 24.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az állás akár azonnal is betölthető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Tájékoztató az óvodai felvételről

Tisztelt Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25) EMMI határozatában az óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. Ennek alapján az óvodai felvétel az alábbiak szerint történik:


I. Óvodaköteles gyermekek felvétele:

1.) A Táborfalvai Napraforgó Óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi (a fenntartó által kiadott lista alapján) a körzetébe tartozó valamennyi olyan óvodaköteles (3. életévét 2020. augusztus 31-ig betöltő) gyermeket, akinek lakcíme Táborfalva és életvitelszerűen a településen él, valamint a gyermekkel kapcsolatosan nem érkezett
jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

2.) A felvételhez nincs szükség jelentkezési lap kitöltésére, a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

3.) A felvételről a szülőt április 30-ig írásban értesítjük.

A fentiek alapján: ha a Táborfalván lakcímmel rendelkező gyermeket a szülő a táborfalvai óvodába szeretné beíratni, akkor nincs tennivalója az óvoda felé.

Azok a szülők, akik óvodaköteles gyermekeiket másik óvodába szeretné beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig és erről Táborfalvai Napraforgó Óvoda vezetőjét is emailben vagy telefonon értesítse.

II. Nem óvodaköteles gyermekek felvétele


Amennyiben az óvodaköteles gyermekek beíratását követően az óvoda szabad férőhellyel rendelkezik, lehetőség nyílik azoknak a nem óvodaköteles gyermekek felvételére, akik 3. életévüket 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. közötti időszakban töltik be.

Beiratkozási szándékukról a szülők az óvodát április 6. és 16. között e-mailben vagy telefonon értesítésék.
Felvételükről április 30-ig döntünk, melyről írásban értesítést küldünk.
Kérjük a szülőket, hogy a beiratkozással kapcsolatos kérdéseiket, továbbá amennyiben a felvételi értesítés emailen történő kiküldéséhez hozzájárulnak, email címünkön jelezzék.

A Táborfalvai Napraforgó Óvoda elérhetőségei:
email: ovoda@taborfalva.hu
Tel: 06-29-382-008.

Kapcsolódó: Egyéb tájékoztató (pdf)

Hmíró Ferencné
óvodavezető

Téli szünet

Jótékonysági bál 2019

Hírek képei: bal_plakat_2019k.jpg

Óvodai beíratás a 2019/2020-as nevelési évre

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat részéről tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Táborfalva Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Napraforgó Óvodában a gyermekeket a 2019/2020-as nevelési évre 2019. április 25. és 26. napján (csütörtök, péntek) 08,00 - 17,00 óra között lehet beíratni. A beíratás helye: Napraforgó Óvoda 2381 Táborfalva, Petőfi u. 19.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 8. § (2) bekezdése szerint,
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2019. szeptember 01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.” 

A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

 

Folytatás >>

Nyári zárva tartás

Kedves Szülők!

Az óvoda (ügyelet nélküli) nyári zárva tartása: 2019. 08. 21 - 2019. 08. 30. Ebben az időszakban végezzük el azokat a karbantartási munkákat, amelyek gyermekek jelenlétében, balesetvédelmi okokból kivitelezhetetlenek lennének.

Nyitás 2019. 09. 02. (hétfő).

Kedves Szülők!

Az óvoda (ügyelet nélküli) nyári zárva tartása: 2019. 08. 21 - 2019. 08. 30. Ebben az időszakban végezzük el azokat a karbantartási munkákat, amelyek gyermekek jelenlétében, balesetvédelmi okokból kivitelezhetetlenek lennének. Nyitás 2019. 09. 02. (hétfő).

Navigáció
Dokumentumok
- A mi óvodánk
- Házirend
- SzMSz
- Pedagógiai program
- Különös közzétételi lista
- Hasznos információk
Felhasználók
· Online vendégek: 2

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 3
· Legújabb tag: csaba