2016. januári programjaink

Január 4: Nevelési év első napja

Január 6: Vízkereszt, karácsonyfák lebontása, a Farsang kezdete.

Január 10: Étkezési térítési díj befizetésének határideje.

Január 12: Kontroll vizsgálatos gyermekek beutalása, iskolaérettségi vizsgálatok megkezdése a Szakszolgálatnál.

Január 27: Csoport szülői értekezlet Méhecske csoport du. 16 órai kezdettel

Minden csütörtökön a Dabasi Tanuszodában úszás, vízhez szoktatás

Téli örömök, téli madárvédelem

Nevelési értekezlet

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánk

2015. december 17-én (csütörtök)

nevelési értekezlet miatt, csak

13.00-ig lesz nyitva. 

 

Megkérünk mindenkit, hogy gyermekét ebéd után vigyék haza!

Megértésüket köszönjük.

Óvodavezető

Téli szünet

Az óvoda zárva

Báli pillanatképek

Jótékonysági bál

Szüreti mulatság

Tájékoztató ingyenes óvodai és bölcsődei étkezésről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Gyermekvédelmi törvény 2015. szeptember 1- től hatályos rendelkezései kibővíti az ingyenesen vagy kedvezményesen étkezők körét.
Az óvodai, bölcsődei nevelésben részesülő gyermekek közül az alábbiak számára 2015. szeptember 1-jétől az étkezés ingyenesen kerül biztosításra:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
- gyermek olyan családban él, amelyben – függetlenül az életkorától - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- gyermek olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
- gyermek olyan családban él, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át (2015.évben 89.408,- Ft-ot).

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételéhez a NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni és az intézményvezetőnek benyújtani.


Nyilatkozat mellé az alábbi igazolások becsatolása szükséges:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról a határozat

Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek: magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, illetve tartós betegség esetén a szakorvosi igazolás, vagy fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

Nevelésbe vették: határozat a nevelésbe vételről


A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell benyújtania, amennyiben ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt.

Nyilatkozat átvehető a Napraforgó Óvodában (2381 Táborfalva, Petőfi u. 17.), valamint letölthető a www.taborfalva.hu és a www.napraforgo-ovoda.hu honlapokról.

A Nyilatkozat 2015. augusztus 24-étől nyújtható be, a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye  legkorábban 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe. A kedvezményt a leadott nyilatkozat és valamennyi szükséges dokumentum hiánytalan benyújtásának napjától lehet biztosítani. (Kivétel: a gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozat érvényessége napjától kell biztosítani és visszamenőleg is érvényes).

Felhívom figyelmüket, hogy ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő, gondviselő köteles bejelenteni az intézményvezetőnél:
- a távolmaradást és annak várható időtartamát,
- a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

A bejelentést mindkét esetben előtte való napon 11.00 óráig tudjuk figyelembe venni az étkezés megrendelése miatt.

Letölthető anyagok:
- Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez és tájékoztató a
kitöltéséhez (pdf)
- Segédlet a jövedelem kiszámításához (pdf)

Kundra Erika

jegyző

Hasznos információk óvodás szülőknek

Nyári szünet

2015. augusztus 3 - 31-ig az óvoda nyári szünet miatt zár tart.

Azoknak a szülőknek a részére, akik nem tudták megoldani erre az időszakra gyermekük elhelyezését, ügyeletet tartunk:
augusztus 3 - augusztus19-ig, 6.45 –16.15. óráig.
Az ügyelet helye: Napraforgó Óvoda.
Nyitás: 2015. szeptember 1.

 


 

Nagycsoportosok az iskolai évnyitón

Hagyományunkhoz híven, az iskolai évnyitóra átkisérjük a nagycsoportos gyermekeket. Gyülekező 7.15-kor.

 


 

Óvodai ügyelet

 Értesítem a szülőket, hogy az óvoda zárva tartása alatt szerdai napokon ügyintézés miatt ügyeletet tartunk.
Ideje: 9-12 óráig.

óvodavezető

Nagy lépés kis cipőkben

Intézményünk egy újabb gyöngyszemmel gyarapodott. Végre elkészült (hisz izgatottan kísértük figyelemmel a pálya megépítését), és 2015. július 10-én hivatalosan is birtokunkba vehettük az OVI FOCI pályázat keretében elkészült, 6 x 12 m-es, svájci műfüves, multifunkcionális foci pályánkat.

Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet tölt be a mozgásfejlesztés, egészséges életmódra nevelés.
Véleményünk szerint a mozgás a tudás alapja. Hisszük, hogy a mozgásban szerzett tapasztalatok a gyermekek érzékelő apparátusára hatnak, értelmi képességüket szolgálja.


 A mozgás sokoldalú tevékenység, mely a gyermekek számára életszükséglet. Egyéni fejlődésükben nagy jelentőséggel bír, mert az általános testi fejlődés mellet értelmi és a szociális képességekre is hatással van.
Óvodáskorban rendkívül fontos, a rendszeres mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése, a helyes testtartás, a harmonikus, összerendezett mozgás kialakítása. Mindez játékos formában történik, hisz a mozgáson kívül a gyermekek másik lételeme a játék. Ennek érdekében az óvodában mindent megteszünk. Erre kiváló lehetőséget nyújt az OVI FOCI.
 

Ez a komplex program segíti:

  • a gyermekek mozgásbeli hiányosságainak általános, majd később specifikus pótlását, a motorikus képességek fejlesztését;
  • a mozgás, a sport megszerettetését nemtől függetlenül ( lányok számára is);
  • a különböző sportoláshoz szükséges eszközök, pályák, labdakezelési technikák megismerését;
  • a helyes szabadidős szokások kialakítását,
  • a tehetséges gyermekek felkutatását, tehetséggondozást;
  • esélyt teremt minden gyermek számára, hogy sportolhasson.

 

Maga a pálya, és az eszközök a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve készültek. Esztétikusak, harmonikus színvilágúak. A gyermekek érdeklődését felkeltik.
Ez a megépült pálya, ahogy polgármester úr is említette beszédében, a mi kis sportlétesítményünk első lépcsőfoka. Azért is került a szomszédságunkban lévő területre, mert a pálya mellett lévő szolgálati lakásból tornaszobát szeretnénk kialakítani. Ennek elkészültével, minden tárgyi feltételünk adott lesz a gyermekek mozgásfejlesztéséhez.

Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki létrehozta, és valamilyen formában támogatta ezt a projektet. A néhai Buzánszki Jenőnek, az aranycsapat tagjának, a nemzet sportolójának, az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány alapítójának. Az Alapítvány elnökének Dr. Malek Andreának, és munkatársainak. A Labdarúgó Szövetségnek, a Kézilabda Szövetségnek, a Kosárlabda Szövetségnek, a Nemzetközi Teniszszövetségnek, a szponzoroknak, akik támogatták ezt a pályázatot és részt vettek az OVI FOCI program kidolgozásában. Hisz nemcsak a pályát, hanem a különböző sportágakhoz szükséges komplex eszközcsomagot is ajándékba kaptuk.

Természetesen ez a csodás létesítmény nem jött volna létre fenntartónk nélkül. Köszönjük Tóth Bertalan polgármester úrnak, aki lelkes képviselője volt a foci pálya megépítésének és a képviselő - testületnek, akik ezt egyöntetüleg támogatták.

Az átadó ünnepélyen részt vett, Kolozsi Orsolya, az Alapítvány munkatársa, Tóth Bertalan polgármester úr, Birinyi András alpolgármester úr, a képviselő-testület tagjai, a helyi intézmények, helyőrség, vezetői, civil szervezetek képviselői. Köszönöm szépen mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelt minket ezen a számunkra nagyon fontos eseményen!

Azt kívánjuk, hogy ebben a csodás létesítményben, minél több kisgyermek élje át a játék, a mozgás örömét!


Hmiró Ferencné
óvodavezető

Ovi-foci pálya átadó

Navigáció
Dokumentumok
- A mi óvodánk
- Házirend
- SzMSz
- Pedagógiai program
- Különös közzétételi lista
- Hasznos információk
Felhasználók
· Online vendégek: 2

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 3
· Legújabb tag: csaba